Duyệt theo Tác giả Lê, Thị Kim Oanh

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 8 đến 27 của 34 < Trang trước   Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất công cụ để đánh giá công nghệ xử lý nước thải cho các khu công nghiệp tại tỉnh Long AnLê, Thị Kim Oanh; Nguyễn, Lê Nghĩa Kim Ngân
2015Nghiên cứu hiệu quả sinh khí đối với chất thải rắn thực phẩm từ chợ áp dụng công nghệ kỳ khí ướt hai giai đoạnLê, Thị Kim Oanh; Trương, Thị Kiều Hạnh
2015Nghiên cứu khả năng áp dụng các quá trình sinh học để tái chế bùn của các trạm xử lý nước thải sinh hoạtLê, Thị Kim Oanh; Võ, Tấn Phát
2016Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thu hồi khí sinh học từ lục bình bằng phương pháp ủ kỵ khí với quá trình tiền xử lý bằng chế phẩm sinh họcLê, Thị Kim Oanh; Nguyễn, Bá Trí
2015Nghiên cứu sản xuất compost từ phụ phẩm nông nghiệp kết hợp với bùn từ trạm xử lý nước thải nhà máy chế biến cá BasaLê, Thị Kim Oanh; Lê, Minh Thắng
2016Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ nhằm quản lý chất thải rắn bền vững trong trường họcLê, Thị Kim Oanh; Đoàn, Quang Minh
2016Nghiên cứu xác định điều kiện tối ưu của quá trình Nitrate hóa cho nước thải sơ chế mủ cao suLê, Thị Kim Oanh; Mang, Thị Lan Anh
2014Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá sự phù hợp của các công nghệ xử lý nước thải giết mổ gia súc, gia cầmLê, Thị Kim Oanh; Nguyễn, Hoàng Duy
2016Nghiên cứu xử lý chất thải phát sinh từ các quán cà phê thuộc chuỗi cà phê Trung NguyênLê, Thị Kim Oanh; Phan, Huy Cường
2016Nghiên cứu đánh giá khả năng tái chế rác thải thực phẩm từ các bếp ăn công nghiệp để sản xuất compostLê, Thị Kim Oanh; Bùi, Nhân Mẫn
2018Sức khỏe cộng đồng và vệ sinh môi trường : Bài giảng môn họcDương, Phạm Hùng; Lê, Thị Kim Oanh
2018Tin học cơ bản và ứng dụng_Lần 1.HK2Lê, Thị Kim Oanh
2017Vệ sinh môi trường_Đề 2b.Lần 2. HK2Lê, Thị Kim Oanh
2019Vi sinh môi trường - Lần 1 - HKIILê, Thị Kim Oanh
2015Vi sinh môi trường - HKILê, Thị Kim Oanh
2015Vi sinh môi trường - HKIILê, Thị Kim Oanh
2019Vi sinh môi trường - Lần 1 - HKIILê, Thị Kim Oanh
2017Vi sinh môi trường - Lần 1 - HKIILê, Thị Kim Oanh
2019Vi sinh môi trường - Lần 2 - HKIILê, Thị Kim Oanh
2017Vi sinh môi trường - Lần 2 - HKIILê, Thị Kim Oanh