Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9276
Nhan đề: Vi sinh môi trường - Lần 1 - HKII
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Vi sinh môi trường
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & CNSH
Mô tả: 8 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9276
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_VI SINH MOI TRUONG_K24M_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Vi sinh môi trường2.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.