Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7968
Nhan đề: Vi sinh môi trường - HKII
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Vi sinh học
Môi trường
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7968
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K19M_VI SINH MOI TRUONG_DE1AB_DE2AB_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Vi sinh môi trường - HKII166.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.