Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7191
Nhan đề: Tin học cơ bản và ứng dụng_Lần 1.HK2
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Tin học cơ bản và ứng dụng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường - Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7191
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23S DTH0013 Tin học cơ bản và ứng dụng.pdf
  Giới hạn truy cập
Tin học cơ bản và ứng dụng_Lần 1.HK2717.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.