Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1502
Nhan đề: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất công cụ để đánh giá công nghệ xử lý nước thải cho các khu công nghiệp tại tỉnh Long An
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Nguyễn, Lê Nghĩa Kim Ngân
Từ khoá: Công nghệ xử lý nước thải
Khu công nghiệp
Long An
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Căn cứ trên cơ sở pháp lý về bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn thiết kế công trình, đặc tính của nước thải khu công nghiệp, cơ sở lý thuyết về xây dựng hệ thống tiêu chí, đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và xây dựng hệ thống tiêu chí nhằm đánh giá về mặt kỹ thuật các công trình xử lý nước thải khu công nghiệp. Hệ thống tiêu chí gồm 4 nhóm tiêu chí: (1) đánh giá tổng quát về công nghệ, (2) đánh giá các thông số thiết kế các công trình đơn vị, (3) đánh giá hoạt động vận hành của các công trình đơn vị và (4) đánh giá hiệu quả xử lý.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1502
Bộ sưu tập: Năm 2014_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV7_Nguyen Le Nghia Kim Ngan_2014.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất công cụ để đánh giá công nghệ xử lý nước thải cho các khu công nghiệp tại tỉnh Long An3.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.