Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1497
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng áp dụng các quá trình sinh học để tái chế bùn của các trạm xử lý nước thải sinh hoạt
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Võ, Tấn Phát
Từ khoá: Tái chế bùn
Xử lý nước thải
Nước thải sinh hoạt
Quá trình sinh học
Bùn thải
Nhà máy Bình Hưng
Compost
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Với lượng bùn thải có hàm lượng chất hữu cơ cao (55 – 80%), nếu áp dụng công nghệ phù hợp, việc sản xuất compost đạt tiêu chuẩn chất lượ. Việc sử dụằng phân hủy hiếu khí không chỉ xử lý được lượng bùn tồn đọng đang gây bức xúc của nhà máy, còn có thể biến bùn thành sản phẩm có ích.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1497
Bộ sưu tập: Năm 2015_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV22_1_Vo Tan Phat_2015_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ182.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV22_2_Vo Tan Phat_2015_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ242.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV22_3_Vo Tan Phat_2015_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn165.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV22_4_Vo Tan Phat_2015_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt256.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV22_5_Vo Tan Phat_2015_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục216.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV22_6_Vo Tan Phat_2015_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng, danh sách hình, danh sách viết tắt201.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV22_7_Vo Tan Phat_2015_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung316.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV22_8_Vo Tan Phat_2015_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan tình hình nghiên cứu1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV22_9_Vo Tan Phat_2015_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Mô hình thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu609.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV22_10_Vo Tan Phat_2015_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV22_11_Vo Tan Phat_2015_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị166.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV22_12_Vo Tan Phat_2015_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo239.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV22_13_Vo Tan Phat_2015_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục396.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.