Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1518
Nhan đề: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thu hồi khí sinh học từ lục bình bằng phương pháp ủ kỵ khí với quá trình tiền xử lý bằng chế phẩm sinh học
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Nguyễn, Bá Trí
Từ khoá: Khí sinh học
Chế phẩm sinh học
Ủ kỵ khí
Lục bình
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: "Việc lục bình phát triển dày đặc tại các thủy vực của Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, gây ảnh hưởng xấu đến việc thoát nước và giao thông đường thủy, đây đang là một vấn đề nóng cần giải quyết. Trong khi đó lục bình là một loại chất thải có thành phần hữu cơ dễ phân hủy sinh học cao, không chứa thành phần nguy hại, có khả năng xử lý để sản xuất khí năng lượng biogas - phát điện, cung cấp cho nhu cầu điện năng hiện đang thiếu hụt của cả nước. Do đó, đề tài nghiên cứu đã được triển khai nhằm đánh giá hiệu quả sinh khí của lục bình. Mô hình nghiên cứu phân hủy sinh học kỵ khí được thực hiện với dạng mẻ, có hoặc không có thiết kế hệ thống khuấy trộn. Nhằm tăng hiệu quả của quá trình phân hủy nguyên liệu lục bình được phối trộn với phân heo và được tiền xử lý với chế phẩm sinh học."
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1518
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV32_1_Nguyen Ba Tri_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ291.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV32_2_Nguyen Ba Tri_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ376.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV32_3_Nguyen Ba Tri_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn104.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV32_4_Nguyen Ba Tri_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt112.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV32_5_Nguyen Ba Tri_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục210.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV32_6_Nguyen Ba Tri_Danh sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng215.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV32_7_Nguyen Ba Tri_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung282.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV32_8_Nguyen Ba Tri_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan561.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV32_9_Nguyen Ba Tri_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu525.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV32_10_Nguyen Ba Tri_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận548.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV32_11_Nguyen Ba Tri_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị329.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV32_12_Nguyen Ba Tri_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo315.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV32_13_Nguyen Ba Tri_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục340.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.