Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10102
Nhan đề: Vi sinh môi trường - Lần 1 - HKII
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Vi sinh học
Vi sinh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10102
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_VI SINH MOI TRUONG_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Vi sinh môi trường560.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.