Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4129
Nhan đề: Vi sinh môi trường - HKI
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Vi sinh môi trường
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & CNSH
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4129
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_MT151_VISINHMOITRUONG 2DA.pdf
  Giới hạn truy cập
Vi sinh môi trường - HKI261.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.