Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2830
Nhan đề: Sức khỏe cộng đồng và vệ sinh môi trường : Bài giảng môn học
Tác giả: Dương, Phạm Hùng
Lê, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Sức khỏe cộng đồng
Vệ sinh môi trường
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2830
Bộ sưu tập: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_TSVL_BG

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1530_1_Suc khoe cong dong va ve sinh moi truong_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Sự nguy hại của chất bài tiết và nước thải đến sức khỏe con người3.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1530_2_Suc khoe cong dong va ve sinh moi truong_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Phân loại các loại nhiễm trùng liên quan đến phân "1.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1530_3_Suc khoe cong dong va ve sinh moi truong_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phát hiện và khử vi sinh vật gây bệnh trong môi trường11.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1530_4_Suc khoe cong dong va ve sinh moi truong_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Phân loại nhà vệ sinh & ảnh hưởng của từng loại đến môi trường sức khỏe con người2.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1530_5_Suc khoe cong dong va ve sinh moi truong_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tái sử dụng phân và nước thải sau xử lý2.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.