Duyệt theo Tác giả Nguyễn Văn, Tâm

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 3 đến 22 của 23 < Trang trước   Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013Chuyên ngành_HK1Nguyễn Văn, Tâm
2016Marketing căn bản_Lần 1. HK1Nguyễn Văn, Tâm; Nguyễn Thị Bích, Nguyên
2017Marketing thương mại và dịch vụ_Lần 1. HK1Nguyễn Văn, Tâm
2017Marketing thương mại và dịch vụ_Lần 2. HK1Nguyễn Văn, Tâm
2017Quản trị Marketing - lần 2 - HKINguyễn Văn, Tâm
2014Quản trị marketing_HK1Nguyễn Văn, Tâm
2017Quản trị marketing_Lần 1, Lần 2. HK1Nguyễn Văn, Tâm
2016Quản trị marketing_Lần 1. HK1Nguyễn Văn, Tâm
2018Sự hài lòng của sinh viên năm cuối về chương trình đào tạo tại khoa Thương Mại – Đại học Văn Lang. Tạp chí Văn Lang_Số 8Nguyễn Thị Bích, Nguyên; Nguyễn Văn, Tâm
2018Tác động của truyền miệng điện tử đến tài sản thương hiệu trong ngữ cảnh truyền thông xã hội - trường hợp của điện thoại di động Samsung. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 9Nguyễn Văn, Tâm; Nhóm Sinh viên K20C
2017Tác động của truyền thông Marketing đến giá trị thương hiệu xe gắn máy - trường hợp thương hiệu Honda. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 03/2017 (xuất bản tháng 5/2017), tr 116 - 126Nguyễn Văn, Tâm; Nguyễn Thị Bích, Nguyên
2017Xây dựng & Quảng bá thương hiệu - lần 1 - HKINguyễn Văn, Tâm
2017Xây dựng & Quảng bá thương hiệu - lần 1, 2 - HKINguyễn Văn, Tâm
2013Xây dựng và quản bá thương hiệu_Lần 1. HK1Nguyễn Văn, Tâm
2013Xây dựng và quản bá thương hiệu_Lần 1. HK1Nguyễn Văn, Tâm
2015Xây dựng và quảng bá thương hiệu_HK1Nguyễn Văn, Tâm
2017Xây dựng và quảng bá thương hiệu_Lần 1, Lần 2. HK1Nguyễn Văn, Tâm
2014Xây dựng và quảng bá thương hiệu_Lần 1. HK1Nguyễn Văn, Tâm
2016Xây dựng và quảng bá thương hiệu_Lần 1. HK1Nguyễn Văn, Tâm
2016Xây dựng và quảng bá thương hiệu_Lần 1. HK1Nguyễn Văn, Tâm