Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3450
Nhan đề: Marketing căn bản_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm
Nguyễn Thị Bích, Nguyên
Từ khoá: Marketing căn bản
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3450
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_FA_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K22KT DKT0021 Marketing căn bản.pdf
  Giới hạn truy cập
Marketing căn bản_Lần 1. HK12.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.