Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4441
Nhan đề: Xây dựng và quảng bá thương hiệu_HK1
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm
Từ khoá: Xây dựng và quảng bá thương hiệu
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị Kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4441
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_TQ_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K19C.XAYDUNGVAQUANGBATHUONGHIEU.1512.pdf
  Giới hạn truy cập
Xây dựng và quảng bá thương hiệu_HK1345.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.