Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/763
Nhan đề: Marketing thương mại và dịch vụ_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm
Từ khoá: Marketing thương mại và dịch vụ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/763
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_TQ_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_TQ K20C-MAR CO25A Marketing Dịch vụ&Thương Mại L1.jpg
  Giới hạn truy cập
Marketing thương mại và dịch vụ_Lần 1. HK1203.87 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.