Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/689
Nhan đề: Xây dựng và quảng bá thương hiệu_Lần 1, Lần 2. HK1
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm
Từ khoá: Xây dựng và quảng bá thương hiệu
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/689
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_TQ_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_CO033_XAY DUNG QUANG BA THUONG HIEU_TM&QTKD_L1,2.pdf
  Giới hạn truy cập
Xây dựng và quảng bá thương hiệu_Lần 1, Lần 2. HK11.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.