Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4374
Nhan đề: Xây dựng và quảng bá thương hiệu_Đề thi lần 01. HK1
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm
Từ khoá: Xây dựng và quảng bá thương hiệu
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4374
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DT_Quan hệ Công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
PR.K18.151_XAYDUNGVAQUANGBATHUONGHIEU.pdf
  Giới hạn truy cập
Xây dựng và quảng bá thương hiệu_Đề thi lần 01. HK1134.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.