Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/261
Nhan đề: Xây dựng & Quảng bá thương hiệu - lần 1, 2 - HKI
Nhan đề khác: Xây dựng và Quảng bá thương hiệu - lần 1, 2 - HKI
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm
Từ khoá: Thương hiệu
Xây dựng thương hiệu
Truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/261
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_PR_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_CO033_K20PR_XAY DUNG & QUANG BA TH_ DAP AN_ LAN 1, LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Xây dựng & Quảng bá thương hiệu100.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.