Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3647
Nhan đề: Xây dựng và quảng bá thương hiệu_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm
Từ khoá: Xây dựng và quảng bá thương hiệu
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3647
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_PR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K19PR CO033 Xây dựng,quảng bá thương hiệu.pdf
  Giới hạn truy cập
Xây dựng và quảng bá thương hiệu_Lần 1. HK12.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.