Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5151
Nhan đề: Quản trị marketing_HK1
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm
Từ khoá: Quản trị marketing
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị Kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5151
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_TQ_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k18c_quan tri marketing 115dt.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị marketing_HK1109.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.