Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/351
Nhan đề: Xây dựng & Quảng bá thương hiệu - lần 1 - HKI
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm
Từ khoá: Thương hiệu
Xây dựng thương hiệu
Truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/351
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DA_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_CO033_XAY DUNG QUANG BA THUONG HIEU_TM&QTKD_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
467.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.