Năm học 2015-2016_DT_Công nghệ Sinh học : [22] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 22
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Hóa hữu cơ_Đề 2.HK2Bùi, Thị Phương Thúy
2016Giải tích_HK2Bộ môn Toán
2016Sinh học phân tử_Lần 1.HK2Hoàng, Quốc Khánh
2016Sinh học phân tử_Lần 2.HK2Hoàng, Quốc Khánh
2016Quá trình và thiết bị CNSH_Đề 1.HK2Trương, Thế Quang
2016Kỹ thuật vi sinh_Lần 2.HK2Võ, Thị Xuyến
2016Hóa hữu cơ_Đề 1.HK2Bùi, Thị Phương Thúy
2016Ezym học_Lần 1.HK2Đồng, Thanh Thu
2015Nhập môn công nghệ sinh học_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2015Khoa học trái đất_Lần 1. HK1Tạ Thị Ngọc, Bích
2015Hóa học đại cương_Lần 1. HK1N. H. M., Hạnh
2015Sinh học chức năng động vật_HK1Trương Thế, Quang
2015Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2015Kiểm tra chất lượng sản phẩm_HK1Trương Thế, Quang
2015Di truyền học_Lần 1. HK1Nguyễn Thị, Mong
2015Công nghệ vi sinh ứng dụng_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2015Anh văn chuyên ngành 1_Lần 1. HK1Như, Hiền
2015Độc chất học_Lần 1. HK1Cao Ngọc Minh, Trang
2015Thực hành kỹ thuật di truyền cơ sở_Lần 1. HK1Phan Ngô, Hoang
2015Sinh học chức năng thực vật_Lần 1. HK1Lê Thị, Trung
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 22