Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4299
Nhan đề: Sinh học chức năng thực vật_Lần 1. HK1
Tác giả: Lê Thị, Trung
Từ khoá: Sinh học chức năng thực vật
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4299
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_S.SINHHOCCHUCNANGTHUCVAT.pdf
  Giới hạn truy cập
Sinh học chức năng thực vật_Lần 1. HK1458.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.