Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7063
Nhan đề: Sinh học phân tử_Lần 1.HK2
Tác giả: Hoàng, Quốc Khánh
Từ khoá: Sinh học phân tử
Phân tử
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7063
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
dt_k20s_sinh hoc phan tu1.pdf
  Giới hạn truy cập
Sinh học phân tử_Lần 1.HK251.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.