Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4314
Nhan đề: Hóa học đại cương_Lần 1. HK1
Tác giả: N. H. M., Hạnh
Từ khoá: Hóa học đại cương
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4314
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
S.K21.151_HOAHOCDAICUONG.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa học đại cương_Lần 1. HK1546.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.