Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7061
Nhan đề: Sinh học phân tử_Lần 2.HK2
Tác giả: Hoàng, Quốc Khánh
Từ khoá: Sinh học phân tử
Phân tử
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7061
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
dt_k20s_sinh hoc phan tu.pdf
  Giới hạn truy cập
Sinh học phân tử_Lần 2.HK294.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.