Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành : [38] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 38
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Đề thi tốt nghiệp đợt 3 (10/2016) ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành-
2017Tuyến điểm du lịch 2_Lần 2. HK2Huỳnh, Công Hiếu
2017Tiếng Pháp_Lần 2. HK2Phạm, Thị Xuân Thu
2017Tiếng Nhật 3_Lần 2. HK2Trần, Thị Thu Hiền
2017Tiếng Nhật 1_Lần 2. HK2Trần, Thị Thu Hiền
2017Kinh tế du lịch_Lần 2. HK2Khoa Du lịch
2017Francais 2_Lần 2. HK2Nguyễn, Thị Huỳnh Hoa
2017Điều phối sự kiện và hội nghị_Lần 2. HK2Khoa Du lịch
2017Chinese 1_Lần 2. HK2Trịnh, Quảng Thang
2017Anh văn học phần 6_Đề 954 _Lần 2.HK2Khoa Du lịch
2017Anh văn học phần 6 _Đề 638_Lần 2.HK2Khoa Du lịch; Khoa Du lịch
2017Anh văn học phần 4_Đề 137_Lần 1. HK2Khoa Du lịch
2016Anh văn học phần 3_Đề 473_ Lần 2 . HK2Khoa Du lịch
2017Anh văn học phần 3_Đề 195_Lần 2 . HK2Khoa Du lịch
2017Tiếng Pháp HK4_Lần 1. HK2Nguyễn, Thị Huỳnh Hoa
2017Tiếng Hoa_Lần 1. HK2Lê, Thanh Thu
2017Chinese 1_Lần 1. HK2Trịnh, Quảng Thang
2017Anh văn học phần 3. Lần 2 . HK2Khoa Du lịch
2017Quản trị nhân lực_Lần 1. HK2Võ, Thanh Hiền
2017Anh văn 2_Lần 1 (Lớp tăng cường). HK2-
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 38