Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7655
Nhan đề: Tiếng Nhật 3_Lần 2. HK2
Tác giả: Trần, Thị Thu Hiền
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japanese
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7655
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_NNP7F_TIENG NHAT 3_DL_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Nhật 3_Lần 2. HK21.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.