Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7648
Nhan đề: Kinh tế du lịch_Lần 2. HK2
Tác giả: Khoa Du lịch
Từ khoá: Kinh tế du lịch
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7648
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_KT096_KINH TE DU LICH_DL_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Kinh tế du lịch_Lần 2. HK24.81 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.