Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7559
Nhan đề: Anh văn học phần 4_Đề 137_Lần 1. HK2
Tác giả: Khoa Du lịch
Từ khoá: Tiếng Anh chuyên ngành
Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7559
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_TA235_ANH VAN HP 4_DL_L2_DE 137.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn học phần 4_Đề 137_Lần 1. HK211.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.