Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7560
Nhan đề: Anh văn học phần 6 _Đề 638_Lần 2.HK2
Anh văn học phần 6 _Đề 638_Lần 2.HK2
Tác giả: Khoa Du lịch
Khoa Du lịch
Từ khoá: Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7560
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_TA229_ANH VAN HP6_DL_L2_DE 638.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn học phần 6 _Đề 638_Lần 2.HK25.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.