Năm học 2015-2016_DT_Ngôn ngữ Anh : [31] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 31
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Writing 4_Lần 2.HK2Tổ Ngoại ngữ
2016The art of teaching_Lần 2.HK2Tổ Ngoại ngữ
2016Chinese 2_Lần 1.HK2Tổ Ngoại ngữ
2016French 4_Lần 2.HK2Tổ Ngoại ngữ
2016Cở sở văn hóa_Lần 1.HK2-
2016Reading in general business1 teaching_Lần 1.HK2Tổ Ngoại ngữ
2016Reading in general business teaching_Lần 2.HK2Tổ Ngoại ngữ
2016Practical techniques for language teaching_Lần 1.HK2Tổ Ngoại ngữ
2016Language testing and evaluation_Lần 2.HK2Tổ Ngoại ngữ
2016British culture & society_Lần 2.HK2Tổ Ngoại ngữ
2016Semantics_Lần 1.HK2Tổ Ngoại ngữ
2016Semantics_Lần 2.HK2Tổ Ngoại ngữ
2015Tiếng Việt thực hành_Lần 1. HK1N.T., Hà
2015Dẫn luận ngôn ngữ_Lần 1. HK1Nguyễn Thanh, Thủy
2015French 5_Lần 1. HK1Đặng Thị Xuân, Phúc
2015Chinese 7_Lần 1. HK1Vũ Nguyễn Minh, Thy
2015Writing 5_HK1Phan Thế, Hưng
2015Writing 1_Lần 1. HK1Ngọc, Diệp
2015Reading 1_HK1P., Linh; H., Long; P., Anh
2015Pháp 1_Lần 1. HK1Phạm Thị Ngọc, Diệp
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 31