Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7305
Nhan đề: Chinese 2_Lần 1.HK2
Tác giả: Tổ Ngoại ngữ
Từ khoá: Chinese
Tiếng Trung
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7305
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
dt_k21n_chinese 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chinese 2_Lần 1.HK2202.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.