Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4330
Nhan đề: Reading 1_HK1
Tác giả: P., Linh
H., Long
P., Anh
Từ khoá: Reading
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4330
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_NN_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_N.READING1151.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading 1_HK1364.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.