Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7288
Nhan đề: Reading in general business teaching_Lần 2.HK2
Tác giả: Tổ Ngoại ngữ
Từ khoá: Reading in general business teaching
Reading
Business teaching
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7288
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
dt_k19n_reading in general business.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading in general business teaching_Lần 2.HK2 Reading in general business teaching528.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.