Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7283
Nhan đề: British culture & society_Lần 2.HK2
Tác giả: Tổ Ngoại ngữ
Từ khoá: British culture & society
Culture
Society
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Tổ Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7283
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
dt_k19n_british cultune and society.pdf
  Giới hạn truy cập
British culture & society_Lần 2.HK2229.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.