Duyệt theo Tác giả Trần, Thị Mỹ Diệu

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 69 đến 88 của 93 < Trang trước   Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Quá trình truyền nhiệt trong công nghê môi trường - lần 1 - HKIITrần, Thị Mỹ Diệu
2015Quá trình truyền nhiệt trong Công nghệ Môi trường - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2015Quá trình truyền nhiệt trong Công nghệ Môi trường - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2018Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ MT_Lần 1.HK2Trần, Thị Mỹ Diệu
2015Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2013Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2019Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - K19M01 - GK - HK1Trần, Thị Mỹ Diệu
2019Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - K19M02 - GK - HK1Trần, Thị Mỹ Diệu
2018Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 1 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2018Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 1 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2016Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 1 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2014Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 1 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2018Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 2 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2018Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 2 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2016Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 2 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2019Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - phần lý thuyết - Lần 1 - HK1Trần, Thị Mỹ Diệu
2019Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - phần lý thuyết - Lần 1 - HK1Trần, Thị Mỹ Diệu
2019Quản lý chất thải rắn sinh hoạt : phần lý thuyết - K22M - GK - HK1Trần, Thị Mỹ Diệu
2011Towards eco-agro industrial clusters in aquatic production: the case of shrimp processing industry in VietnamPhạm, Thị Anh; Trần, Thị Mỹ Diệu; Mol, Authut P.J.; Kroeze, Carolien; Bush, Simon R.
2016Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khả năng thích ứng của hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậuTrần, Thị Mỹ Diệu; Nguyễn, Vĩnh Nguyên