Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14844
Nhan đề: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - phần lý thuyết - Lần 1 - HK1
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Từ khoá: Chất thải rắn sinh hoạt
Quản lý
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Mô tả: 4tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14844
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K22M_QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_L1_HK1.pdfQuản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 1 - HK11.28 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.