Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1548
Nhan đề: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khả năng thích ứng của hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Nguyễn, Vĩnh Nguyên
Từ khoá: Hệ thống cấp nước
Thành phố Hồ Chí Minh
Biến đổi khí hậu
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Việt Nam là một trong năm nƣớc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của BĐKH và nƣớc biển dâng, Tp. HCM được xếp trong số 10 thành phố hàng đầu trên thế giới mà cƣ dân có nhiều khả năng bị ảnh hƣởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu, một trong những lĩnh vực quan trọng của Tp. HCM chịu ảnh hƣởng của BĐKH là cấp nƣớc. Do đó, hệ thống cấp nƣớc của Tp. HCM cần phải đƣợc chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những ảnh hưởng của BĐKH ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1548
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV48_1_Nguyen Vinh Nguyen_Bia luan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ300.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV48_2_Nguyen Vinh Nguyen_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ306.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV48_3_Nguyen Vinh Nguyen_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn228.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV48_4_Nguyen Vinh Nguyen_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt232.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV48_5_Nguyen Vinh Nguyen_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục290.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV48_6_Nguyen Vinh Nguyen_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng250.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV48_7_Nguyen Vinh Nguyen_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 1: Giới thiệu chung244.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV48_8_Nguyen Vinh Nguyen_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 2: Tổng quan722.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV48_9_Nguyen Vinh Nguyen_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu529.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV48_10_Nguyen Vinh Nguyen_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 4: Kết quả và thảo luận1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV48_11_Nguyen Vinh Nguyen_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 5: Kết luận và kiến nghị235.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV48_12_Nguyen Vinh Nguyen_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo232.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.