Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4118
Nhan đề: Quá trình truyền nhiệt trong Công nghệ Môi trường - HKI
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Từ khoá: Nhiệt lượng
Truyền nhiệt
Công nghệ Môi trường
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4118
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_20MT151_QTRINH TNHIET CNMT 2DA.pdf
  Giới hạn truy cập
Quá trình truyền nhiệt trong Công nghệ Môi trường - HKI534.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.