Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3925
Nhan đề: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 1 - HKI
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Từ khoá: Quản lý chất thải
Chất thải sinh hoạt
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3925
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_L1_1617HKI_19M_QLYCHATTHAIRANSINHHOAT_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 1 - HKI189.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.