Duyệt theo Tác giả Lê, Minh Trường

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 22 đến 35 của 35 < Trang trước 
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013Nghiên cứu kết hợp quá trình sinh học kỵ khí và hiếu khí trong việc tái sinh năng lượng và tái sử dụng chất hữu cơ từ chất thải rắn thực phẩmNguyễn, Trung Việt; Trần, Thị Mỹ Diệu; Võ, Thị Diệu Phước; Lê, Minh Trường
2017Ô nhiễm không khí và tiếng ồn - Lần 1 - HKIITrần, Thu Trang; Lê, Minh Trường
2016Ô nhiễm không khí và tiếng ồn - Lần 1 - HKIITrần, Thu Trang; Lê, Minh Trường
2016Ô nhiễm không khí và tiếng ồn - Lần 2 - HKIITrần, Thu Trang; Lê, Minh Trường
2017Ô nhiễm không khí và tiếng ồn - Lần 2 - HKIITrần, Thu Trang; Lê, Minh Trường
2017Ô nhiễm không khí và tiếng ồn_Lần 1.HK2Trần, Thu Trang; Lê, Minh Trường
2017Ô nhiễm không khí và tiếng ồn_Lần 2.HK2Trần, Thu Trang; Lê, Minh Trường
2019Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ Môi trường - Lần 1 - HKIILê, Minh Trường
2019Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường - Lần 2 - HKIILê, Minh Trường
2019Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường - Số 1 - Lần 1 - HKIILê, Minh Trường
2019Ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước thải - L2 - HKILê, Minh Trường
2019Ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước thải - L2 - HKILê, Minh Trường
2019Ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước và nước thải - Lần 1 - HK1Lê, Minh Trường
2019Ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước và nước thải - Lần 1 - HK1Lê, Minh Trường