Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14839
Nhan đề: Ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước và nước thải - Lần 1 - HK1
Tác giả: Lê, Minh Trường
Từ khoá: Nước
Xử lý nước
Kỹ thuật xử lý
Nước thải
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Mô tả: 3tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14839
Bộ sưu tập: Năm học 2019 - 2020_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22M_UD CONG NGHE MANG TRONG XU LY NUOC & NUOC THAI_L1_HK1.pdfỨng dụng công nghệ màng trong xử lý nước và nước thải - Lần 1 - HK1738.7 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.