Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9275
Nhan đề: Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ Môi trường - Lần 1 - HKII
Tác giả: Lê, Minh Trường
Từ khoá: Quá trình truyền nhiệt
Công nghệ Môi trường
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & CNSH
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9275
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_QUA TRINH TRUYEN NHIET TRONG CNMT_K23M_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ Môi trường482.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.