Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10100
Nhan đề: Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường - Số 1 - Lần 1 - HKII
Tác giả: Lê, Minh Trường
Từ khoá: Truyền nhiệt
Công nghệ Môi trường
Quá trình truyền nhiệt
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10100
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_QUA TRINH TRUYEN NHIET TRONG CONG NGHE MOI TRUONG_SO 2_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường - Số 1961.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.