Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8621
Nhan đề: Mep system design for lancaster Lincoln = Thiết kế hệ thống điều hòa không khí Lancaster Lincoln
Tác giả: Võ, Lâm Minh Triết
Trần, Ngọc Hoàng (SVTH)
Nguyễn, Hồng Phượng (GVHD)
Từ khoá: Hệ thống điều hòa không khí
Chung cư
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8621
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NL_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7237_1_COMPLETE THESIS_Contents.pdfContents199.79 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7237_2_COMPLETE THESIS_Chapter 1.pdfChapter 1: overview of lancaster lincoln424.09 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7237_3_COMPLETE THESIS_Chapter 2.pdfChapter 2: hvac cooling load calculation4.76 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7237_4_COMPLETE THESIS_Chapter 3.pdfChapter 3 : plumping system480.48 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7237_5_COMPLETE THESIS_Chapter 4.pdfChaper 4 : firefighting system292.81 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7237_6_COMPLETE THESIS_Chapter 5.pdfChapter 5 : electric system755.72 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7237_7_COMPLETE THESIS_Chapter 6.pdfChapter 6 : hvac system control1.01 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7237_8_COMPLETE THESIS_Chapter 7.pdfChapter 7 : sustainability246.63 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7237_9_COMPLETE THESIS_Chapter 8.pdfChapet 8 : conclusion and suggestion160.92 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.