Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7657
Nhan đề: Tiếng Pháp HK4_Lần 1. HK2
Tác giả: Nguyễn, Thị Huỳnh Hoa
Từ khoá: Tiếng Pháp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7657
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_TP09C_TIENG PHAP HK4_DL_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Pháp HK4_Lần 1. HK2187.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.