Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Khách sạn : [37] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 37
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Đề thi tốt nghiệp đợt 3 (10/2016) ngành Quản trị Khách sạn-
2017Xã hội học du lịch_Lần 1. HK2Đặng, Mạnh Phước
2017Xác suất và thống kê xã hội học_Lần 2. HK2Khoa Du lịch
2017Xã hội học du lịch_Lần 2. HK2Đặng, Mạnh Phước
2017Tiếng Pháp HK6_Lần 2. HK2Lê, Ngọc Báu
2017Tiếng Pháp HK4_Lần 1. HK2Nguyễn, Thị Huỳnh Hoa
2017Tiếng Nhật_Lần 2. HK2Trần, Thị Thu Hiền
2017Tiếng Hoa_Lần 2. HK2Lê, Thanh Thu
2017Quản trị nhân lực_Lần 2. HK2Võ, Thanh Hiền
2017Quản trị học_Lần 2. HK2Nguyễn, Thị Duân
2017NN2_Chinese 1_lần 2.HK1Trịnh, Quảng Thang
2017Ngoại ngữ 2_Tiếng Pháp 3_Lần 2. HK2Phạm, Thị Xuân Thu
2017Anh văn học phần 6_Đề 247_Lần 2.HK2Khoa Du lịch
2017Anh văn học phần 6_Đề 195_Lần 2.HK2Khoa Du lịch
2017Anh văn 2_Lần 2 (Lớp tăng cường)Khoa Du lịch
2017Anh văn 1_Lần 2. HK2Khoa Du lịch
2017Tiếng Pháp 1_Lần 1. HK2Phạm, Thị Xuân Thu
2017Kinh tế du lịch_Lần 1. HK2Khoa Du lịch
2017Francais 2_Lần 1. HK2Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa
2017Quản trị học_Lần 1. HK2Nguyễn, Thị Duân
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 37