Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7561
Nhan đề: Anh văn học phần 6_Đề 195_Lần 2.HK2
Tác giả: Khoa Du lịch
Từ khoá: Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7561
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_NNDP3_ANH VAN HP 3_DL_L2_DE 195.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn học phần 6_Đề 195_Lần 2.HK23.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.