Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7494
Nhan đề: Sổ sách kế toán_Lần 1. HK2
Tác giả: Lưu, Chí Danh
Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Từ khoá: Sổ sách kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7494
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21KT KT105 Sổ sách Kế toán.pdf
  Giới hạn truy cập
Sổ sách kế toán_Lần 1. HK29.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.