Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7458
Nhan đề: Mô phỏng kế toán doanh nghiệp 2_Lần 1. K20 học lại
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân
Từ khoá: Mô phỏng kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7458
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_HL_MP KE TOAN DN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Mô phỏng kế toán doanh nghiệp 2_Lần 1. K20 học lại1.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.